Maastricht | 043 - 321 59 29

Actueel

Bestuursrecht

Over andermans dakgoot en boom
Over andermans dakgoot en boom

Het juridische lot van omgevingsvergunningen lijkt soms op een vaantje in de wind: Schijnbaar kan het alle kanten op. Wat te denken van de volgende twee door onze hoogste bestuursrechter recent beoordeelde geschillen. (1) In de eerste zaak verleent de gemeente Hardenberg een kapvergunning voor een dikke boom van 40 jaar oud waarvan de stam voor een klein deel op het erf van de buurman staat, zodat deze buurman voor dat deel eigenaar is. Kan zo'n kapvergunning door de juridische beugel?

Personen- en familierecht

Kerckhoffs Advocaten @ Five4Five
Kerckhoffs Advocaten @ Five4Five

Ook dit jaar heeft Kerckhoffs Advocaten weer meegelopen voor het goede doel Five4Five!

Ondernemingsrecht

Gaat het belastingparadijs van digitale bedrijven eindigen?
Gaat het belastingparadijs van digitale bedrijven eindigen?

Ondernemingen die hun diensten digitaal aanbieden (hierna: “digitale bedrijven”) hebben belastingvoordelen ten opzichte van traditionele bedrijven. Digitale bedrijven bieden hun diensten vaak internationaal aan, maar betalen alleen belasting in het land waar ze daadwerkelijk kantoorhoudend zijn.

Personen- en familierecht

Duur partneralimentatie gaat naar vijf jaar
Duur partneralimentatie gaat naar vijf jaar

Wanneer een huwelijk ontbonden wordt door een echtscheiding heeft dit rechtsgevolgen. Een van de belangrijkste rechtsgevolgen is de verplichting voor één van de partners tot het betalen van partneralimentatie aan de ex-partner die behoeftig is. De maximale termijn dat iemand partneralimentatie moet betalen ligt op dit moment op twaalf jaar, veel te lang volgens velen, daarom komt hier vanaf januari 2020 verandering in.

Arbeidsrecht

Wijzigingen voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Wijzigingen voor oproepkrachten per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zal, indien aangenomen, in werking treden op 1 januari 2020. Daarmee worden enkele wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht, onder meer voor oproepkrachten.

Ondernemingsrecht

Onterechte faillissementsaanvraag door bestuurder?
Onterechte faillissementsaanvraag door bestuurder?

De wet bepaalt dat het bestuur van een vennootschap niet bevoegd is tot het indienen van een verzoek tot faillietverklaring zonder opdracht daartoe van de aandeelhoudersvergadering, behoudens in de statuten opgenomen uitzonderingen.

Bestuursrecht

Oneigeningsprocedure overhoop gehaald
Oneigeningsprocedure overhoop gehaald

Ook de uit de 19e eeuw stammende Onteigeningswet zal de invoering van de Omgevingswet (voorzien in 2021) waarschijnlijk niet overleven. Het kabinet wil de onteigeningswetgeving drastisch veranderen. In de toekomstige procedure moet de onteigenende overheid een onteigeningsbesluit nemen en de overheid moet dat ter bekrachtiging voorleggen aan de bestuursrechter.

Ondernemingsrecht

Denk aan de staat van baten en lasten
Denk aan de staat van baten en lasten

Dat ieder jaar een jaarrekening moet worden opgemaakt, is veel ondernemers bekend. De meeste ondernemers weten echter niet dat de wet nog een andere belangrijke boekhoudplicht bevat.

Ondernemingsrecht

Limburg Leads 2019
Limburg Leads 2019

Op 15 en 16 mei 2019 is MECC Maastricht, door middel van de vakbeurs Limburg Leads, het epicentrum van de Limburgse Economie. Ook Kerckhoffs Advocaten neemt deel aan deze beurs. Wij nodigen u allen van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Heeft u een vraag?

Kerckhoffs Advocaten bestaat sinds 1950. In de loop der jaren zijn we gegroeid, maar de menselijke maat is steeds belangrijk voor ons gebleven. Enerzijds omdat het vanuit juridisch oogpunt zinnig is: om de voor u passende oplossing te vinden, moeten wij u en uw onderneming goed kennen. Maar anderzijds willen we nooit vergeten dat we te maken hebben met mensen: bij Kerckhoffs Advocaten krijgt u persoonlijke aandacht.