Maastricht | 043 - 321 59 29

Actueel

Ondernemingsrecht

Rookruimtes in de horeca: mag het wel of niet?
Rookruimtes in de horeca: mag het wel of niet?

Nee, het mag niet. Zo oordeelde het Gerechtshof ’s-Gravenhage. Nederland heeft namelijk een verdrag ondertekend waarin zij zichzelf verplicht tabaksgebruik te bestrijden. Art. 8 van dit WHO-Kaderverdrag houdt in dat de daarbij aangesloten landen effectieve maatregelen moeten nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in binnenruimtes die publiekelijk toegankelijk zijn. Het Gerechtshof oordeelde dat daaronder ook rookruimtes in horeca-instellingen vallen.

Bestuursrecht

Studenten of gezinnen: Wie mag er een dakterras?
Studenten of gezinnen: Wie mag er een dakterras?

Op 19 juni 2019 wees de rechtbank Limburg een aardige uitspraak over de Maastrichtse dakterrassen (*). In het centrum van Maastricht, waar het bestemmingsplan ‘Centrum’, geldt zijn dakterrassen op basis van dat bestemmingsplan niet toegestaan. De wet kent echter aan het gemeentebestuur de bevoegdheid toe om een vergunning te verlenen voor van het bestemmingsplan afwijkend gebruik, in casu dus het gebruik als dakterras.

Handelsrecht

Gaat u akkoord met wat u niet heeft gelezen?
Gaat u akkoord met wat u niet heeft gelezen?

Artikel 6:238 lid 2 BW bepaalt dat algemene voorwaarden in een overeenkomst met een consument duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Die regel berust op artikel 5 Richtlijn oneerlijke bedingen. Vaak gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zonder deze eerst te lezen.

Personen- en familierecht

Kinderen achternaam van vader of moeder of van beiden ouders
Kinderen achternaam van vader of moeder of van beiden ouders

Bent u getrouwd of geregistreerd partners, dan krijgt een kind in principe automatisch de achternaam van de vader. Bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partners van elkaar, dan krijgt uw kind in principe automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind vaders achternaam krijgt, dan moet hij het kind erkennen. Bij de erkenning wordt de achternaam van het kind vastgelegd, dan kunt u de achternaam kiezen.

Ondernemingsrecht

De grens van het agenderingsrecht van aandeelhouders
De grens van het agenderingsrecht van aandeelhouders

Uit artikel 2:114a BW volgt dat aandeelhouders of certificaathouders die tenminste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, een onderwerp waarvan de behandeling tijdig schriftelijk is verzocht, dient te worden opgenomen in de oproeping. Dit betreft een uitzondering op de hoofdregel van artikel 2:109 BW, die behelst dat het bestuur en de raad van commissarissen bevoegd zijn tot bijeenroeping van de algemene vergadering en tot vaststelling van de agenda van de te behandelen onderwerpen.

Arbeidsrecht

Compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden
Compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden

Een slapend dienstverband houdt kort gezegd in dat een werkgever een werknemer in dienst houdt nadat deze twee jaar arbeidsongeschikt is geweest. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid heeft werknemer eigenlijk - volgens de letter van de wet - recht op een transitievergoeding bij beëindiging dienstverband.

Bestuursrecht

Over andermans dakgoot en boom
Over andermans dakgoot en boom

Het juridische lot van omgevingsvergunningen lijkt soms op een vaantje in de wind: Schijnbaar kan het alle kanten op. Wat te denken van de volgende twee door onze hoogste bestuursrechter recent beoordeelde geschillen. (1) In de eerste zaak verleent de gemeente Hardenberg een kapvergunning voor een dikke boom van 40 jaar oud waarvan de stam voor een klein deel op het erf van de buurman staat, zodat deze buurman voor dat deel eigenaar is. Kan zo'n kapvergunning door de juridische beugel?

Personen- en familierecht

Kerckhoffs Advocaten @ Five4Five
Kerckhoffs Advocaten @ Five4Five

Ook dit jaar heeft Kerckhoffs Advocaten weer meegelopen voor het goede doel Five4Five!

Ondernemingsrecht

Gaat het belastingparadijs van digitale bedrijven eindigen?
Gaat het belastingparadijs van digitale bedrijven eindigen?

Ondernemingen die hun diensten digitaal aanbieden (hierna: “digitale bedrijven”) hebben belastingvoordelen ten opzichte van traditionele bedrijven. Digitale bedrijven bieden hun diensten vaak internationaal aan, maar betalen alleen belasting in het land waar ze daadwerkelijk kantoorhoudend zijn.

Heeft u een vraag?

Kerckhoffs Advocaten bestaat sinds 1950. In de loop der jaren zijn we gegroeid, maar de menselijke maat is steeds belangrijk voor ons gebleven. Enerzijds omdat het vanuit juridisch oogpunt zinnig is: om de voor u passende oplossing te vinden, moeten wij u en uw onderneming goed kennen. Maar anderzijds willen we nooit vergeten dat we te maken hebben met mensen: bij Kerckhoffs Advocaten krijgt u persoonlijke aandacht.