Maastricht | 043 - 321 59 29
01-01-0001

Bedenktermijn na het afsluiten van contracten

Handelsrecht

Je ziet het vaak, energieleveranciers en telecombedrijven die in grote electronicazaken een stand hebben en hun producten verkopen aan het winkelend publiek.

Recent heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een kwestie waarbij Essent binnen de winkel van Mediamarkt ernergiecontracten verkocht. De consument kreeg spijt van de aankoop van een energiecontract van Essent. De rechtbank moest oordelen of die consument terecht een beroep deed op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden.

De wet bepaalt dat bij verkoop buiten de verkoopruimte een bedenkermijn van 14 dagen geldt. De rechter heeft bepaald dat ook dit geval als “verkoop buiten de verkoopruimte” heeft te gelden; Essent verkocht immers in de winkel van Mediamarkt. Zij had daarom aan de consument een bedenktermijn moeten gunnen en hij had door Essent daarvan vóórafgaand aan het sluiten van het contract op de hoogte had moeten worden gebracht. Omdat Essent niet aan haar verplichting had voldaan werd de bedenktermijn met 12 maanden verlengd, met ingang van de dag van het ondertekenen van het contract. De betalingsachterstand van de consument aan Essent was hij niet verschuldigd.

Doe daar als consument uw voordeel mee. Wees hierop bedacht als u als ondernemer een dergelijke constructie hanteert.

Gerelateerde items

Handelsrecht

Red mijn vakantie
Red mijn vakantie

Helaas is het aan de orde van de dag, vakantiebestemmingen die "ineens" niet meer veilig zijn. Wat nu als u die geboekte vakantie wilt annuleren? Moet u dan de kosten voor annulering betalen?

Uw specialist
Mr. Guy Falkenberg
Mr. Guy Falkenberg
  • Arbeidsrecht
Bekijk volledig profiel