Maastricht | 043 - 321 59 29
29-09-2017

Detailhandelsvisie Zuid-Limburgse gemeenten moet worden aangepast.

Bestuursrecht

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben hun voorgenomen toekomstvisie omtrent het regionale winkelbeleid geformuleerd in de ontwerp-structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.

De meest opmerkelijke passage in die visie is dat winkels die niet binnen de aangewezen winkelgebieden liggen zo mogelijk aan de winkelvoorraad moeten worden onttrokken. Opmerkelijk, omdat als kennis wordt genomen van de begrenzing van die aangewezen gebieden talloze winkels buiten het aangewezen winkelgebied vallen. Een groot deel van die buitengesloten winkels zijn met medeweten en goedkeuring van de gemeenten juist gevestigd buiten bestaand winkelgebied. Dit gold vooral detailhandel in volumineuze goederen waarvoor binnen de bestaande centra geen plek voorhanden was. Het is niet juist dat winkels die op basis van jarenlang gemeentelijk beleid buiten bestaand winkelgebied zijn vergund nu op de nominatie staan om aan het winkelaanbod te worden onttrokken. Namens diverse ondernemers heeft Kerckhoffs Advocaten daarom tegen het voorgenomen (wan)beleid geprotesteerd en verzocht om een aanpassing daarvan.

Gerelateerde items

Bestuursrecht

Europa bemoeit zich met detailhandelsbeleid
Europa bemoeit zich met detailhandelsbeleid

Teneinde ervoor te zorgen dat het juiste bedrijf zich op de juiste locatie vestigt wordt in Nederland sinds jaar en dag een beleid gevoerd dat erop gericht is onderscheid te maken tussen verschillende winkelvormen. Uitzonderingen daargelaten is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat modewinkels zich in de periferie vestigen of een autohandel in het centrum. Dit kan worden bereikt door brancheringsregels te stellen.

Bestuursrecht

Toezeggingen door ambtenaren: (n)iets waard?
Toezeggingen door ambtenaren: (n)iets waard?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan (*) over toezeggingen gedaan door ambtenaren en of daarop gerechtvaardigd vertrouwd mag worden.

Bestuursrecht

Onbereikbare bedrijven: Recht op schadevergoeding?
Onbereikbare bedrijven: Recht op schadevergoeding?

Als u schade lijdt doordat uw bedrijf schade lijdt door wegafsluitingen of wegwerkzaamheden dan komt die voor eigen rekening . Immers men mag verwachten dat aan elke weg wel eens onderhoud moet plaatsvinden.

Bestuursrecht

Digitaal procederen in het bestuursrecht
Digitaal procederen in het bestuursrecht

Op 12 juni 2017 is het zover. De digitalisering in de bestuursrechtelijke procedure doet dan zijn intrede voor zover het betreft asielzaken-en bewaringszaken bij de rechtbanken.

Uw specialist
mr. Philippe Hardy
mr. Philippe Hardy
  • Bestuursrecht
Bekijk volledig profiel