Maastricht | 043 - 321 59 29
27-10-2017

Europa bemoeit zich met detailhandelsbeleid

Bestuursrecht

Teneinde ervoor te zorgen dat het juiste bedrijf zich op de juiste locatie vestigt wordt in Nederland sinds jaar en dag een beleid gevoerd dat erop gericht is onderscheid te maken tussen verschillende winkelvormen. Uitzonderingen daargelaten is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat modewinkels zich in de periferie vestigen of een autohandel in het centrum. Dit kan worden bereikt door brancheringsregels te stellen.

De Raad van State heeft het Europese Hof van Justitie gevraagd of deze regels zich wel verdragen met het Europese recht, meer in het bijzonder met de Europese Dienstenrichtlijn. De Advocaat Generaal van dat Hof heeft inmiddels een advies uitgebracht. Hij stelt dat de Europese Dienstenrichtlijn inderdaad van toepassing is omdat detailhandel ook een dienst is. Er kunnen op basis van die richtlijn beperkingen gelden voor brancheringsregels. Er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, namelijk dat de brancheringseisen geen onderscheid maken tussen landen waar de winkels vandaan komen, het algemeen belang het gemaakte onderscheid tussen de winkelformules dwingend moet eisen en de maatregel moet evenredig zijn aan het nagestreefde doel. Van groot belang is dat de Advocaat Generaal een ontsnappingsroute openlaat. Hij stelt namelijk dat de bescherming van het stedelijk milieu een dwingende reden van algemeen belang is. En aan die kapstok kunnen vele brancheringsbepalingen wel worden opgehangen.

Gerelateerde items

Bestuursrecht

Detailhandelsvisie Zuid-Limburgse gemeenten  moet worden aangepast.
Detailhandelsvisie Zuid-Limburgse gemeenten moet worden aangepast.

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben hun voorgenomen toekomstvisie omtrent het regionale winkelbeleid geformuleerd in de ontwerp-structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.

Bestuursrecht

Toezeggingen door ambtenaren: (n)iets waard?
Toezeggingen door ambtenaren: (n)iets waard?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan (*) over toezeggingen gedaan door ambtenaren en of daarop gerechtvaardigd vertrouwd mag worden.

Bestuursrecht

Onbereikbare bedrijven: Recht op schadevergoeding?
Onbereikbare bedrijven: Recht op schadevergoeding?

Als u schade lijdt doordat uw bedrijf schade lijdt door wegafsluitingen of wegwerkzaamheden dan komt die voor eigen rekening . Immers men mag verwachten dat aan elke weg wel eens onderhoud moet plaatsvinden.

Bestuursrecht

Digitaal procederen in het bestuursrecht
Digitaal procederen in het bestuursrecht

Op 12 juni 2017 is het zover. De digitalisering in de bestuursrechtelijke procedure doet dan zijn intrede voor zover het betreft asielzaken-en bewaringszaken bij de rechtbanken.

Uw specialist
mr. Philippe Hardy
mr. Philippe Hardy
  • Bestuursrecht
Bekijk volledig profiel