Maastricht | 043 - 321 59 29
01-09-2017

Gouden tip voor aannemers

Vastgoedrecht

Veel geschillen binnen het bouwrecht zien op meerwerk. Eén van deze discussiepunten ziet op de vraag of meerwerk voor vergoeding in aanmerking komt. Om ervoor te zorgen dat u een dergelijke discussie voorkomt, dient u te voldoen aan de waarschuwingsplicht van artikel 7:755 BW.

Deze plicht houdt in dat u als aannemer de opdrachtgever tijdig erop moet wijzen dat bepaalde (meer)werkzaamheden een prijsverhoging als gevolg hebben. Het is zeer aan te bevelen om dit schriftelijk te doen. Zorg er dus voor dat u bij opgedragen meerwerk door de opdrachtgever:

  • de opdracht tot meerwerk schriftelijk (kan per e-mail) bevestigt;
  • u daarbij vermeldt dat het opgedragen meerwerk extra kosten met zich mee brengt;
  • u nader de hoogte en aard van deze kosten (voor zover mogelijk) specificeert.

Als u dit nalaat, kunt u enkel een vergoeding voor meerwerk vorderen indien ‘de opdrachtgever de noodzaak tot een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen’. Dit is in de praktijk vaak problematisch. Zorg er dus voor dat u op de bovenstaande manier een en ander aan de opdrachtgever schriftelijk mededeelt, zodat oeverloze discussies worden vermeden.

 

Gerelateerde items
Uw specialist
mr. Kris Roufs
mr. Kris Roufs
  • Proces- en bewijsrecht
  • Insolventierecht
  • Vastgoedrecht
Bekijk volledig profiel