Maastricht | 043 - 321 59 29
01-01-0001

Hap uit donut: ontslag op staande voet?

Arbeidsrecht

Een verkoop-/kassamedewerkster van supermarktketen Deen nam een hap van een donut zonder die afgerekend te hebben. Na eerdere waarschuwingen voor soortgelijke overtredingen van het huisreglement werd zij op staande voet ontslagen wegens een dringende reden.

De werkgever vroeg voor de zekerheid bij de kantonrechter om een ontbinding voor zover vereist. De werkneemster voerde verweer en verzocht bij wijze van tegenverzoek om vernietiging van het ontslag op staande voet en toekenning van de transitievergoeding.

Volgens de kantonrechter was het gedrag van de werkneemster een grove schending van de huisregels van de werkgever. Echter, het ontslag is niet gerechtvaardigd vanwege de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster. Zij is al 17 jaar in dienst, zij is een alleenstaande ouder en zal worden aangewezen op een bijstandsuitkering en zij heeft een eenzijdig arbeidsverleden dat het moeilijk maakt om nieuw werk te vinden. Daarbij komt dat de donut behoorde tot een partij donuts die zouden worden weggegooid omdat zij niet langer houdbaar waren. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd.

Het ontbindingsverzoek van de werkgever wordt vervolgens wel toegewezen, omdat de werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld. Ook is er volgens de kantonrechter sprake van ernstige verwijtbaarheid van de werkneemster. Daarmee is er in beginsel geen recht op een transitievergoeding, maar de kantonrechter kent die voor de helft toch toe, omdat dat anders niet redelijk en billijk zou zijn, gezien de omstandigheden van de werkneemster.

Dit vonnis geeft de complexiteit aan van de samenhang tussen de begrippen dringende reden voor ontslag, het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Schakel tijdig juridische bijstand in bij een voorgenomen of geëffectueerd ontslag op staande voet!

Gerelateerde items

Arbeidsrecht

Verwijtbaar handelen verder uitgekristalliseerd
Verwijtbaar handelen verder uitgekristalliseerd

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht veranderd. Er is sindsdien een redelijke grond nodig voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever. Een van die redelijke gronden is het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Maar wat maakt gedrag (of nalaten) nu “verwijtbaar”? welke omstandigheden zijn van belang voor de rechter?

Uw specialist
Mr. Guy Falkenberg
Mr. Guy Falkenberg
  • Arbeidsrecht
Bekijk volledig profiel