Maastricht | 043 - 321 59 29
07-02-2018

Hulp bij zelfdoding?

Personen- en familierecht

Mag een hoogbejaarde die niet langer wilt leven bij zelfdoding worden geholpen door een familielid? Of is zulks enkel aan artsen voorbehouden? Over deze vraag deed het Gerechtshof Den Bosch op 31 januari 2018 uitspraak.

Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde dat een zoon die zijn 99-jarige (stief)moeder op haar verzoek had geholpen bij zelfdoding, strafbaar is aan hulp bij zelfdoding. Hij kreeg hiervoor zelfs een hogere gevangenisstraf opgelegd dan door het OM was geëist. Het hof is daartoe overgegaan om het fundamentele karakter van de wettelijke bepalingen over dit onderwerp te benadrukken en te beschermen. Het is opmerkelijk dat meer dan de helft van een grote groep ondervraagde Nederlandser van mening is dat de veroordeling van de persoon in kwestie onterecht is. Om het oordeel van het Hof te begrijpen is het van belang te beseffen dat de euthanasiewet zoals deze in Nederland bestaat zeer uitzonderlijk is. De euthanasiewet biedt enkel aan artsen de mogelijkheid om hulp te bieden bij zelfdoding. Het Gerechtshof heeft benadrukt dat voor derden geen ruimte is. Al met al een interessante discussie die behoorlijk wat stof doet opwaaien.

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

Verdeling van schulden bij echtscheiding
Verdeling van schulden bij echtscheiding

Wanneer er na een echtscheiding alleen maar schulden overblijven, is vaak in geschil wie nu welke schulden voor zijn of haar rekening zou moeten nemen.

Personen- en familierecht

Wetswijziging per 1 januari 2018 Personen- en familierecht
Wetswijziging per 1 januari 2018 Personen- en familierecht

Voor het personen- en familierecht zijn er per 1 januari jl. twee belangrijke wetten in werking getreden: • De wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen; • De wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding.

Personen- en familierecht

Omgangsregelingen
Omgangsregelingen

Uit recent onderzoek blijkt dat 53% van de door de rechter vastgestelde omgangsregelingen niet wordt nageleefd. Rechters leggen steeds vaker dwangsommen op om nakoming af te dwingen.

Personen- en familierecht

Wijziging huwelijks- vermogensrecht
Wijziging huwelijks- vermogensrecht

Na ongeveer 20 jaar wetgevende arbeid komt er een verandering: het wetsvoorstel tot hervorming van het Nederlands huwelijksvermogensrecht is aangenomen en wordt per 1 januari 2018 ingevoerd

Personen- en familierecht

Rutte III en het personen en familierecht
Rutte III en het personen en familierecht

Het nieuwe kabinet gaat het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Daar bovenop krijgen partners vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner vrij nemen voor 70 procent van zijn of haar loon. Dat blijkt uit stukken die onze Haagse redactie heeft ingezien.

Uw specialist
mr. Luc van Dooren
mr. Luc van Dooren
  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht
  • Insolventierecht
  • Fiscaal recht
Bekijk volledig profiel