Maastricht | 043 - 321 59 29
18-07-2018

Huwelijkse voorwaarden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Personen- en familierecht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is op 1 januari 2018 ingegaan. De gemiddelde Nederlander denkt nog steeds dat als men trouwt er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat, dat is nu echter voorbij. Huwelijken die worden gesloten na 1 januari 2018 kennen slechts een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat het vermogen en de schulden die voor het huwelijk zijn opgebouwd en ook de ontvangen schenkingen en erfenissen privé blijven.

Als u nu denkt dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden hierdoor overbodig is geworden, heeft u het goed mis. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kent namelijk diverse valkuilen. U goed laten informeren voordat u het huwelijksbootje instapt is daarom van groot belang.

Wilt u bijvoorbeeld wel dat er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat, dan dient dit te worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden. Wilt u er echter zeker van zijn dat u na een echtscheiding niet in elkaars vermogen deelt, dan dient tijdens het huwelijk een goede en accurate administratie bij te worden gehouden en ook hier komen huwelijkse voorwaarden van pas. De aanvangsvermogens van de echtgenoten kunnen namelijk bij het aangaan van het huwelijk beschreven worden in de huwelijkse voorwaarden, zodat ieder der echtgenoten op papier heeft staan wat de beginsituatie was. Gebeurt bovenstaande niet, dan is de kans groot dat bij het einde van het huwelijk toch zal moeten worden gedeeld alsof er een algehele gemeenschap van goederen was. Ook ondernemers doen er nog steeds goed aan huwelijkse voorwaarwaarden te laten opstellen en als u erfenissen en schenkingen wel graag met elkaar wil delen kunt u een zogenaamde ‘insluitingsclausule’ in de huwelijkse voorwaarden laten opnemen.

Laat u voordat u het huwelijksbootje instapt dus goed informeren en denk van tevoren goed na over de gevolgen die u aan uw huwelijk wilt verbinden.

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

Meerouderschap op lange baan
Meerouderschap op lange baan

Kinderen kunnen voorlopig niet meer dan twee wettelijk erkende ouders hebben. Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn voor een verandering van het familierecht; meerouderschap.

Personen- en familierecht

Hulp bij zelfdoding?
Hulp bij zelfdoding?

Mag een hoogbejaarde die niet langer wilt leven bij zelfdoding worden geholpen door een familielid? Of is zulks enkel aan artsen voorbehouden? Over deze vraag deed het Gerechtshof Den Bosch op 31 januari 2018 uitspraak.

Personen- en familierecht

Verdeling van schulden bij echtscheiding
Verdeling van schulden bij echtscheiding

Wanneer er na een echtscheiding alleen maar schulden overblijven, is vaak in geschil wie nu welke schulden voor zijn of haar rekening zou moeten nemen.

Personen- en familierecht

Wetswijziging per 1 januari 2018 Personen- en familierecht
Wetswijziging per 1 januari 2018 Personen- en familierecht

Voor het personen- en familierecht zijn er per 1 januari jl. twee belangrijke wetten in werking getreden: • De wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen; • De wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding.

Personen- en familierecht

Omgangsregelingen
Omgangsregelingen

Uit recent onderzoek blijkt dat 53% van de door de rechter vastgestelde omgangsregelingen niet wordt nageleefd. Rechters leggen steeds vaker dwangsommen op om nakoming af te dwingen.

Personen- en familierecht

Wijziging huwelijks- vermogensrecht
Wijziging huwelijks- vermogensrecht

Na ongeveer 20 jaar wetgevende arbeid komt er een verandering: het wetsvoorstel tot hervorming van het Nederlands huwelijksvermogensrecht is aangenomen en wordt per 1 januari 2018 ingevoerd

Personen- en familierecht

Rutte III en het personen en familierecht
Rutte III en het personen en familierecht

Het nieuwe kabinet gaat het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Daar bovenop krijgen partners vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner vrij nemen voor 70 procent van zijn of haar loon. Dat blijkt uit stukken die onze Haagse redactie heeft ingezien.

Personen- en familierecht

Nieuw wetsvoorstel trouwen in gemeenschap van goederen
Nieuw wetsvoorstel trouwen in gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 trouwen partners automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen, dit betekent dat zij niet meer alle bezittingen en schulden delen die zij voor en tijdens het huwelijk verkrijgen. Huwelijkspartners die van bovenstaande regel willen afwijken en wel alles met elkaar willen delen, dienen thans naar de notaris te gaan om dat in huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Dit is ingewikkeld en brengt kosten met zich mee.

Uw specialist
mr. Sacha de Block
mr. Sacha de Block
  • Handelsrecht
  • Personen- en familierecht
  • Ondernemingsrecht
Bekijk volledig profiel