Maastricht | 043 - 321 59 29
24-01-2018

Incidentele vakantieverhuur van de eigen woning illegaal of niet?

Vastgoedrecht

Is de incidentele verhuur van de eigen woning aan toeristen, bijvoorbeeld via websites als Airbnb, publiekrechtelijk(*) illegaal of niet? Indien de woning in het bestemmingsplan de bestemming woning kent legt dat plan weinig beperkingen op. Immers nu in de eigen woning geëxploiteerde Bed & Breakfasts, mits niet groter dan een beperkt aantal kamers (verschilt per gemeente, maar conform landelijk opgesteld beleid niet meer dan 7), al geen afbreuk doen aan de woonfunctie, zie ik niet in waarom incidentele verhuur van de eigen woning dat wel zou doen.

Bij structurele vakantieverhuur van de hele woning ligt dat anders. Waar precies de grens ligt tussen incidentele en structurele vakantieverhuur is moeilijk te bepalen. Hier is duidelijke regelgeving gewenst. De gemeente Amsterdam heeft dit gedaan door per 1 januari 2019 de toegestane periode per 1 januari 2019 terug te brengen van 60 naar 30 dagen. Indien een gemeente meer beperkingen wil opleggen dan kan dat door voorwaarden te stellen in een huisvestingsverordening. Die voorwaarden kunnen zien op een voorafgaande meldplicht, een maximale periode, op de beperking van de het aantal kamers of personen, op de bescherming van het woonklimaat (voorkoming van overlast en op brandveiligheidseisen. Bij mijn weten is nog door geen enkele Limburgse gemeente een zodanige huisvestingsverordening opgesteld. Amsterdam is daartoe wel overgegaan. Maastricht komt op korte termijn met een beleidsnotitie.

 

(*) of op grond van de huurovereenkomst onderverhuur aan toeristen is toegestaan vormt een aparte discussie.

Gerelateerde items

Vastgoedrecht

Wanneer mag ik als verhuurder de huur opzeggen?
Wanneer mag ik als verhuurder de huur opzeggen?

Wanneer een verhuurder de huur wil opzeggen bij de huur van een woonruimte, dient hij rekening te houden met de wettelijke opzeggingsvereisten. Deze zijn dwingend van aard en bieden veel bescherming aan de huurder. In de praktijk wordt dit door verhuurders vaak miskend, hetgeen resulteert in onwettige huuropzeggingen. Er is echter een manier voor de verhuurder om dit probleem te omzeilen. In plaats van opzegging kan de verhuurder soms een beroep doen op ontbinding en zo (het grootste deel van) de wettelijke bescherming ontlopen.

Vastgoedrecht

Perikelen voor de verhuurder – opzegging
Perikelen voor de verhuurder – opzegging

Uit de praktijk blijkt dat door verhuurders gedane huuropzeggingen vaak niet voldoen aan de wettelijke eisen. De gevolgen daarvan kunnen aanzienlijk zijn. In het ergste geval is de opzegging zelfs nietig. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat de opzegging juridisch is ‘dichtgetimmerd’.

Vastgoedrecht

Gouden tip voor aannemers
Gouden tip voor aannemers

Veel geschillen binnen het bouwrecht zien op meerwerk. Eén van deze discussiepunten ziet op de vraag of meerwerk voor vergoeding in aanmerking komt. Om ervoor te zorgen dat u een dergelijke discussie voorkomt, dient u te voldoen aan de waarschuwingsplicht van artikel 7:755 BW.

Uw specialist
mr. Philippe Hardy
mr. Philippe Hardy
  • Bestuursrecht
Bekijk volledig profiel