Maastricht | 043 - 321 59 29
24-05-2018

Niet betalen zonder bewijs!

Proces- en bewijsrecht

Het lijkt op het intrappen van een open deur. Natuurlijk is het verstandig om een bewijs van betaling te hebben. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens mis te gaan met zeer onplezierige gevolgen. Dat deze gevolgen onprettig zijn, heeft te maken met het bewijsrechtstelsel in Nederland. In een procedure is het namelijk zo dat degene die stelt geld tegoed te hebben van een ander dat ook moet bewijzen. Maar, op het moment dat het verweer wordt gevoerd dat al betaald is, dan rust de bewijslast daarvan bij degene die stelt al te hebben betaald.

U moet dus altijd kunnen bewijzen dat u heeft betaald. Als u daar niet toe in staat bent, dan is de kans erg groot dat u dubbel moet betalen. Dit probleem speelt vooral bij contante betalingen. Om bewijsperikelen en dubbele betalingen uit te sluiten, moet u zorgen voor

  • een door beide partijen ondertekende kwitantie;
  • voorzien van datum en plaatsbepaling;
  • waarop duidelijk staat vermeld welk bedrag is betaald.

Als u in het bezit bent van een dergelijke kwitantie, worden de rollen omgedraaid. Dan moet de eiser tegenbewijs leveren waaruit blijkt dat u niet heeft betaald. Hiervoor is wel vereist dat de kwitantie is ondertekend. Een niet ondertekende kwitantie is nagenoeg nutteloos.

Gerelateerde items
Uw specialist
mr. Kris Roufs
mr. Kris Roufs
  • Proces- en bewijsrecht
  • Insolventierecht
  • Vastgoedrecht
Bekijk volledig profiel