Maastricht | 043 - 321 59 29
18-08-2017

Omgangsregelingen

Personen- en familierecht

Uit recent onderzoek blijkt dat 53% van de door de rechter vastgestelde omgangsregelingen niet wordt nageleefd. Rechters leggen steeds vaker dwangsommen op om nakoming af te dwingen.

Een opmerkelijke uitspraak is de uitspraak van de Rechtbank Den Haag d.d. 22 april 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2016:4453). De moeder frustreerde op alle mogelijke manieren de omgang van de vader met de twee minderjarige kinderen van de vader en de moeder. De Rechtbank kwam tot een opmerkelijk dwangmiddel: ‘Nu door de vader onbetwist is gesteld dat de sterke arm en dwangsommen die reeds zijn opgelegd in deze procedure niet het beoogde effect sorteren en de dwangsommen de vader in feite alleen op (executie)kosten jagen, terwijl door de vader zelf ook wordt ingezien dat een gijzeling van de moeder niet in het belang van de minderjarigen is doordat zij dan van huis is en/of haar baan (…) kwijtraakt, acht de Rechtbank de opschorting van de kinderalimentatie thans het meest aangewezen dwangmiddel, ondanks de eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de kinderen.’ Met recht kiezen uit twee kwaden.

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

Wijziging huwelijks- vermogensrecht
Wijziging huwelijks- vermogensrecht

Na ongeveer 20 jaar wetgevende arbeid komt er een verandering: het wetsvoorstel tot hervorming van het Nederlands huwelijksvermogensrecht is aangenomen en wordt per 1 januari 2018 ingevoerd

Personen- en familierecht

Rutte III en het personen en familierecht
Rutte III en het personen en familierecht

Het nieuwe kabinet gaat het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Daar bovenop krijgen partners vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner vrij nemen voor 70 procent van zijn of haar loon. Dat blijkt uit stukken die onze Haagse redactie heeft ingezien.

Uw specialist
mr. Valérie Kerckhoffs
mr. Valérie Kerckhoffs
  • Personen- en familierecht
  • Arbeidsrecht
Bekijk volledig profiel