Maastricht | 043 - 321 59 29
01-01-0001

Onbereikbare bedrijven: Recht op schadevergoeding?

Bestuursrecht

Als u schade lijdt doordat uw bedrijf schade lijdt door wegafsluitingen of wegwerkzaamheden dan komt die voor eigen rekening . Immers men mag verwachten dat aan elke weg wel eens onderhoud moet plaatsvinden.

Deftig gezegd heet dit het normaal maatschappelijk risico. Echter de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft in een uitspraak ‘De Wouwse Tol’ gezegd dat een omzetverlies op jaarbasis van meer dan 10% niet normaal is en dat, voor zover dat verlies hoger is, de schade door de overheid moet worden vergoed.

Voor kortdurende tevoren aangekondigde werkzaamheden mag een drempel van 15% worden gehanteerd. Dat wordt wel de drempelmethode genoemd. Onder omstandigheden mag die drempelmethode niet worden toegepast. Als bijvoorbeeld het bedrijf niet tevoren wordt geïnformeerd over de wegafsluiting waardoor geen voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen, op geen enkele wijze wordt gezorgd voor bereikbaarheid en bewegwijzering en het werk lang duurt dan is er reden om geen drempel te hanteren. In de rechtspraak wordt dan de kortingsmethode gebruikt. De schade moet worden vergoed, maar daarop wordt een korting toegepast (denk aan 15% tot 25%) die gewijzigd wordt al naar gelang de bereikbaarheid van het bedrijf gedurende de werkzaamheden verandert (bv. een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 maart 2017 ECLI:NL:RBZWB:2017:1973).

Gerelateerde items

Bestuursrecht

Europa bemoeit zich met detailhandelsbeleid
Europa bemoeit zich met detailhandelsbeleid

Teneinde ervoor te zorgen dat het juiste bedrijf zich op de juiste locatie vestigt wordt in Nederland sinds jaar en dag een beleid gevoerd dat erop gericht is onderscheid te maken tussen verschillende winkelvormen. Uitzonderingen daargelaten is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat modewinkels zich in de periferie vestigen of een autohandel in het centrum. Dit kan worden bereikt door brancheringsregels te stellen.

Bestuursrecht

Detailhandelsvisie Zuid-Limburgse gemeenten  moet worden aangepast.
Detailhandelsvisie Zuid-Limburgse gemeenten moet worden aangepast.

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben hun voorgenomen toekomstvisie omtrent het regionale winkelbeleid geformuleerd in de ontwerp-structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.

Bestuursrecht

Toezeggingen door ambtenaren: (n)iets waard?
Toezeggingen door ambtenaren: (n)iets waard?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan (*) over toezeggingen gedaan door ambtenaren en of daarop gerechtvaardigd vertrouwd mag worden.

Bestuursrecht

Digitaal procederen in het bestuursrecht
Digitaal procederen in het bestuursrecht

Op 12 juni 2017 is het zover. De digitalisering in de bestuursrechtelijke procedure doet dan zijn intrede voor zover het betreft asielzaken-en bewaringszaken bij de rechtbanken.

Uw specialist
mr. Philippe Hardy
mr. Philippe Hardy
  • Bestuursrecht
Bekijk volledig profiel