Maastricht | 043 - 321 59 29
01-01-0001

Retentierecht?

Ondernemingsrecht

Mag boekhouder, accountant of financieel adviseur het retentierecht uitoefenen? Retentierecht is de bevoegdheid die aan de schuldeiser toekomt om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de uitstaande factuur is betaald. Geldt dat voor alle goederen die de boekhouder, accountant of financieel adviseur onder zich heeft of is dat toch beperkt?

Dat laatste is het geval. Zolang het bewerkte zaken betreft, dan kan een succesvol beroep worden gedaan op het retentierecht. Voor wat betreft de administratieve stukken zelf, zonder dat die bewerkt zijn, geldt dat niet. Die moet de boekhouder, accountant of financieel adviseur toch afgeven. Uitzonderingen bevestigen natuurlijk altijd de regel als bijvoorbeeld de administratie in een schoenendoos is aangeleverd. De curator in een faillissement krijgt een sterkere positie. De boekhouder, accountant of financieel adviseur dient de administratie, dat wil zeggen de boeken, bescheiden en gegevensdragers, desgevraagd volledig en ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen.

Meer weten, ik overleg gaarne met u.

Gerelateerde items

Ondernemingsrecht

Time-out!
Time-out!

Mensen met schulden raken vaak van de regen in de drup. Regelmatig blijkt de vicieuze cirkel niet te doorbreken en is het niet mogelijk om de penibele financiële situatie binnen een acceptabele termijn te beëindigen. Een faillissement of schuldsaneringstraject is dan vaak het gevolg. Per 1 april 2017 is er voor natuurlijke personen een extra mogelijkheid om die financiële situatie aan te pakken.

Ondernemingsrecht

Mijn huurder is failliet… En nu? Inroeping van een bankgarantie
Mijn huurder is failliet… En nu? Inroeping van een bankgarantie

Stel u heeft als verhuurder van een pand een bankgarantie bedongen, voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder. De huurder gaat failliet, u lijdt schade en u roept de bankgarantie in. Mag dat? Wat gebeurt er dan met de regresvordering van de bank op de (gefailleerde) huurder?

Uw specialist
Mr. Roel Kerckhoffs
Mr. Roel Kerckhoffs
  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht
  • Insolventierecht
  • Vastgoedrecht
  • Intellectuele eigendom
Bekijk volledig profiel