Maastricht | 043 - 321 59 29
01-01-0001

Time-out!

Ondernemingsrecht

Mensen met schulden raken vaak van de regen in de drup. Regelmatig blijkt de vicieuze cirkel niet te doorbreken en is het niet mogelijk om de penibele financiële situatie binnen een acceptabele termijn te beëindigen. Een faillissement of schuldsaneringstraject is dan vaak het gevolg. Per 1 april 2017 is er voor natuurlijke personen een extra mogelijkheid om die financiële situatie aan te pakken.

Vanaf die datum is het Besluit breed moratorium in werking getreden en is het in een dergelijke situatie mogelijk om gedurende (maximaal) een half jaar een time-out aan te vragen via de gemeente waarin de schuldenaar woonachtig is. Gedurende deze afkoelingsperiode hoeft de schuldenaar niet tot betaling van zijn schulden over te gaan en worden alle (tot verhaal van die schulden) strekkende executies opgeschort. Dat leidt bijvoorbeeld tot de situatie dat het voor schuldeisers gedurende voornoemde periode niet mogelijk is om beslag te leggen op de woning en overige goederen van de schuldenaar. Ook een eventuele ontruiming van een (huur)woning kan niet plaatsvinden.

Als het een hulpverlener op een “normale” manier niet lukt om de invordering door schuldeisers te stoppen of tot een regeling te komen, dan vormt de hierboven geschetste gemeentelijke schuldhulpverlening wellicht een optie om de financiële situatie van de schuldenaar te verbeteren en stabiliseren.

Gerelateerde items

Ondernemingsrecht

Zuiverheid en recht in de leer
Zuiverheid en recht in de leer

De Accountantskamer heeft bepaald dat de combinatie van advocaat en accountant in een persoon, een ongelukkige omstandigheid is. Accountants treden vanuit hun functie meer objectief op, terwijl een advocaat partijdig is, doordat hij, binnen zekere grenzen, volledig achter zijn cliënt staat en zijn belangen laat prevaleren. Dat maakt de positie van de advocaat uniek en brengt hem in een bijzondere positie.

Ondernemingsrecht

Gouden tip voor ondernemers - algemene voorwaarden
Gouden tip voor ondernemers - algemene voorwaarden

In de juridische praktijk komt een zogenaamde battle of the forms vaak voor. Dit houdt in dat twee of meer ondernemers allen hun algemene voorwaarden van toepassing hebben verklaard op een overeenkomst.

Ondernemingsrecht

Retentierecht?
Retentierecht?

Mag een boekhouder, accountant of financieel adviseur het retentierecht uitoefenen? Retentierecht is de bevoegdheid die aan de schuldeiser toekomt om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de uitstaande factuur is betaald. Geldt dat voor alle goederen die de boekhouder, accountant of financieel adviseur onder zich heeft of is dat toch beperkt?

Ondernemingsrecht

Mijn huurder is failliet… En nu? Inroeping van een bankgarantie
Mijn huurder is failliet… En nu? Inroeping van een bankgarantie

Stel u heeft als verhuurder van een pand een bankgarantie bedongen, voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder. De huurder gaat failliet, u lijdt schade en u roept de bankgarantie in. Mag dat? Wat gebeurt er dan met de regresvordering van de bank op de (gefailleerde) huurder?

Uw specialist
mr. Luc van Dooren
mr. Luc van Dooren
  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht
  • Insolventierecht
  • Fiscaal recht
Bekijk volledig profiel