Maastricht | 043 - 321 59 29
04-08-2017

Toezeggingen door ambtenaren: (n)iets waard?

Bestuursrecht

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan (*) over toezeggingen gedaan door ambtenaren en of daarop gerechtvaardigd vertrouwd mag worden.

Tot voor kort was het vaste rechtspraak dat in het algemeen geen rechten kunnen worden ontleend aan toezeggingen die zijn gedaan door ambtenaren als de beslissingsbevoegdheid berust bij het college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad of een andere wel gemandateerde ambtenaar. Dat ligt nu een tikkeltje anders. Volgens de rechter kan er ook sprake zijn van concrete ondubbelzinnige toezeggingen van het bevoegde bestuursorgaan indien zij zijn gedaan door een ambtenaar waarvan de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat deze de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte. Factoren die in dat verband een rol spelen zijn of het gesprek plaatsvond op initiatief van het college, of er een voorbehoud is gemaakt en of de toezegging door meerdere ambtenaren is gedaan.

(*) ABRvS 19 juli 2017: ECLI:NL:RVS: 2017:1946

Gerelateerde items

Bestuursrecht

Europa bemoeit zich met detailhandelsbeleid
Europa bemoeit zich met detailhandelsbeleid

Teneinde ervoor te zorgen dat het juiste bedrijf zich op de juiste locatie vestigt wordt in Nederland sinds jaar en dag een beleid gevoerd dat erop gericht is onderscheid te maken tussen verschillende winkelvormen. Uitzonderingen daargelaten is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat modewinkels zich in de periferie vestigen of een autohandel in het centrum. Dit kan worden bereikt door brancheringsregels te stellen.

Bestuursrecht

Detailhandelsvisie Zuid-Limburgse gemeenten  moet worden aangepast.
Detailhandelsvisie Zuid-Limburgse gemeenten moet worden aangepast.

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben hun voorgenomen toekomstvisie omtrent het regionale winkelbeleid geformuleerd in de ontwerp-structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.

Bestuursrecht

Onbereikbare bedrijven: Recht op schadevergoeding?
Onbereikbare bedrijven: Recht op schadevergoeding?

Als u schade lijdt doordat uw bedrijf schade lijdt door wegafsluitingen of wegwerkzaamheden dan komt die voor eigen rekening . Immers men mag verwachten dat aan elke weg wel eens onderhoud moet plaatsvinden.

Bestuursrecht

Digitaal procederen in het bestuursrecht
Digitaal procederen in het bestuursrecht

Op 12 juni 2017 is het zover. De digitalisering in de bestuursrechtelijke procedure doet dan zijn intrede voor zover het betreft asielzaken-en bewaringszaken bij de rechtbanken.

Uw specialist
mr. Philippe Hardy
mr. Philippe Hardy
  • Bestuursrecht
Bekijk volledig profiel