Maastricht | 043 - 321 59 29
20-02-2019

Valt over smaak te twisten?

Intellectuele eigendom

Bovengenoemde vraag werd aan het Gerechtshof voorgelegd in een kwestie tussen Levola en Smilde. Levola is een producent van een smeerdip met roomkaas en constateerde dat concurrenten, waaronder Smilde, een vergelijkbare smeerdip met roomkaas op de markt brachten. Dat ging volgens Levola ten koste van haar eigen marktaandeel.

Levola startte een procedure tegen Smilde en kwam uiteindelijk terecht bij het Gerechtshof in Arnhem. Daarin beriep zij zich op het auteursrecht ter zake de smaak van de smeerdip met roomkaas. In die procedure stelt Levola dat de smaak van haar smeerdip een auteursrechtelijk beschermde creatie vormt en dat de vergelijkbare smeerdips een ongeoorloofde verveelvoudiging van die smaak opleverde.

Bij het Gerechtshof ondervond Levola problemen om de smaak (het volgens haar auteursrechtelijk beschermd object) af te bakenen en om aan te tonen dat de smeerdips van haar concurrenten binnen de beschermingsomvang van het auteursrecht vielen.

Het Gerechtshof had geen idee of smaak auteursrechtelijk beschermd kon worden en stelde een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Meest voorname vraag was natuurlijk of smaak voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het Hof van Justitie heeft uiteindelijk geoordeeld dat dit niet het geval is. Een werk moet aan twee voorwaarden voldoen wil het in aanmerking komen om auteursrechtelijk beschermd te worden:

  1. Heb object moet oorspronkelijk zijn, in die zin dat de creatie een eigen intellectuele schepping van de maker ervan is;
  2. Alleen de bestanddelen die uitdrukking van die intellectuele schepping zijn komen voor bescherming in aanmerking.

Voor Levola vormde vooral het tweede punt een probleem. Enkel concrete uitdrukkingsvormen, en niet ideeën, procedures, recepturen en werkwijzen kunnen beschermd worden. Het voorwerp moet voldoende nauwkeurig en objectief geïdentificeerd kunnen worden. Dat is volgens het Hof van Justitie (op dit moment) bij smaken onmogelijk. Ook omdat smaak voor iedereen verschilt. Het Hof van Justitie hield wel de mogelijkheid open dat het wellicht in de toekomst wel mogelijk is – door nieuwe technologische ontwikkelingen – om smaken objectief en nauwkeurig vast te stellen. Tot dat moment is aangebroken, wordt aangenomen dat smaak auteursrechtelijk niet beschermd kan worden.

 

 

Gerelateerde items

Intellectuele eigendom

Privacybeleid Kerckhoffs Advocaten
Privacybeleid Kerckhoffs Advocaten

Kerckhoffs Advocaten heeft het privacybeleid bijgewerkt dat van kracht wordt vanaf 25 mei 2018. Ons privacybeleid is te vinden op onze website. Hieronder een korte samenvatting van wat er nieuw is:

Uw specialist
mr. Sacha de Block
mr. Sacha de Block
  • Handelsrecht
  • Personen- en familierecht
  • Ondernemingsrecht
Bekijk volledig profiel