Maastricht | 043 - 321 59 29
07-02-2018

Verdeling van schulden bij echtscheiding

Personen- en familierecht

Wanneer er na een echtscheiding alleen maar schulden overblijven, is vaak in geschil wie nu welke schulden voor zijn of haar rekening zou moeten nemen.

Bij de beantwoording daarvan dient uiteraard eerst te worden bekeken of er sprake is van huwelijkse voorwaarden of van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Bij huwelijkse voorwaarden is voor de verdeling van belang wat partijen met elkaar zijn overeengekomen en wie van de twee de schuld(en) is aangegaan. Bij een gemeenschap van goederen zijn beide voormalig echtgenoten in beginsel gerechtigd tot de huwelijksgoederengemeenschap en wel elk voor de helft. Alle goederen die partijen bezaten en alle schulden die in de gemeenschap zijn gevallen, tot de dag van ontbinding van het huwelijk, komen voor rekening van beiden. Maatgevend voor de verdeling is dus de toestand op die dag. Elk van de (voormalig) echtgenoten heeft recht op de helft van de goederen die op die dag tot de gemeenschap van goederen behoorden en is voor de helft draagplichtig voor de schulden.

Op bovenstaande regel kan een uitzondering gemaakt worden wanneer partijen het daarover eens zijn of wanneer bijzondere omstandigheden aanleiding geven voor een andere verdeling. Deze bijzondere omstandigheden kunnen echter niet zijn gelegen in het feit dat bepaalde schulden door de ander gemaakt zijn, of dat die ontstaan zijn toen zij feitelijk al uit elkaar waren. Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat schuldeisers - in geval van een gemeenschap van goederen - niet zijn gebonden aan de tussen de beide (voormalig) echtgenoten overeengekomen verdeling. Naar de schuldeisers geldt in beginsel alleen wie van partijen aansprakelijk is voor een bepaalde schuld.

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

Hulp bij zelfdoding?
Hulp bij zelfdoding?

Mag een hoogbejaarde die niet langer wilt leven bij zelfdoding worden geholpen door een familielid? Of is zulks enkel aan artsen voorbehouden? Over deze vraag deed het Gerechtshof Den Bosch op 31 januari 2018 uitspraak.

Personen- en familierecht

Wetswijziging per 1 januari 2018 Personen- en familierecht
Wetswijziging per 1 januari 2018 Personen- en familierecht

Voor het personen- en familierecht zijn er per 1 januari jl. twee belangrijke wetten in werking getreden: • De wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen; • De wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding.

Personen- en familierecht

Omgangsregelingen
Omgangsregelingen

Uit recent onderzoek blijkt dat 53% van de door de rechter vastgestelde omgangsregelingen niet wordt nageleefd. Rechters leggen steeds vaker dwangsommen op om nakoming af te dwingen.

Personen- en familierecht

Wijziging huwelijks- vermogensrecht
Wijziging huwelijks- vermogensrecht

Na ongeveer 20 jaar wetgevende arbeid komt er een verandering: het wetsvoorstel tot hervorming van het Nederlands huwelijksvermogensrecht is aangenomen en wordt per 1 januari 2018 ingevoerd

Personen- en familierecht

Rutte III en het personen en familierecht
Rutte III en het personen en familierecht

Het nieuwe kabinet gaat het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Daar bovenop krijgen partners vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner vrij nemen voor 70 procent van zijn of haar loon. Dat blijkt uit stukken die onze Haagse redactie heeft ingezien.

Uw specialist
mr. Valérie Kerckhoffs
mr. Valérie Kerckhoffs
  • Personen- en familierecht
  • Arbeidsrecht
Bekijk volledig profiel