Maastricht | 043 - 321 59 29
10-10-2018

Volledige proceskostenvergoeding

Proces- en bewijsrecht

De Hoge Raad heeft op 15 september 2017 bepaald dat er een volledige vergoeding van kosten kan worden toegewezen, indien er een kansloos verweer wordt gevoerd door de wederpartij. Daarbij gaat het om een verweer dat gebaseerd is op onjuiste feiten, leugens en kansloze stellingen. De wederpartij kan dan dus worden veroordeeld in een volledige proceskotenveroordeling. Dit omdat de procedure dan onnodig lang gaat duren en een partij ten onrechte met extra kosten wordt opgezadeld.

De leidraad in de jurisprudentie was dat alleen in buitengewone omstandigheden, zoals bij misbruik van procesrecht of onrechtmatige daad, een volledige vergoedingsplicht voor de proceskosten denkbaar was. De maatstaf daarvoor was dat als het instellen van de vordering, gelet of de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven (arrest Duka/Achmea).

 

Naast eisers die zich beroepen op onjuiste feiten of kansloze stellingen poneren, kunnen sinds het arrest d.d. 15 september 2017 van de Hoge Raad ook verweerders de kans lopen de volledige proceskosten te moeten betalen.

Gerelateerde items

Proces- en bewijsrecht

Niet betalen zonder bewijs!
Niet betalen zonder bewijs!

Het lijkt op het intrappen van een open deur. Natuurlijk is het verstandig om een bewijs van betaling te hebben. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens mis te gaan met zeer onplezierige gevolgen. Dat deze gevolgen onprettig zijn, heeft te maken met het bewijsrechtstelsel in Nederland. In een procedure is het namelijk zo dat degene die stelt geld tegoed te hebben van een ander dat ook moet bewijzen. Maar, op het moment dat het verweer wordt gevoerd dat al betaald is, dan rust de bewijslast daarvan bij degene die stelt al te hebben betaald.

Uw specialist
mr. Valérie Kerckhoffs
mr. Valérie Kerckhoffs
  • Personen- en familierecht
  • Incasso
Bekijk volledig profiel