Maastricht | 043 - 321 59 29
10-01-2018

Wetswijziging per 1 januari 2018 Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Voor het personen- en familierecht zijn er per 1 januari jl. twee belangrijke wetten in werking getreden: • De wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen; • De wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding.


Het wettelijk basisstelsel voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten wijzigt. Er ontstaat niet meer automatisch een algehele gemeenschap van goederen, maar een beperkte gemeenschap.  Het vermogen dat echtgenoten voor het huwelijk samen hebben opgebouwd en verder alles wat tijdens het huwelijk aan vermogen wordt opgebouwd, valt in de gemeenschap. Het privévermogen, giften en erfenissen van voor het huwelijk blijven privé, tenzij echtgenoten anders bepalen in huwelijkse voorwaarden.

Ook treedt een wet in werking die de kinderrechter de bevoegdheid geeft een beslissing te nemen over contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood. De huidige manier van werken is ontoereikend omdat het kind niet altijd de rust krijgt die noodzakelijk is na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Het kind mag geen speelbal worden bij conflicten tussen bijvoorbeeld familie en verdachte of veroordeelde ouder. De nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat de situatie voor het kind verbetert.

 

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

Omgangsregelingen
Omgangsregelingen

Uit recent onderzoek blijkt dat 53% van de door de rechter vastgestelde omgangsregelingen niet wordt nageleefd. Rechters leggen steeds vaker dwangsommen op om nakoming af te dwingen.

Personen- en familierecht

Wijziging huwelijks- vermogensrecht
Wijziging huwelijks- vermogensrecht

Na ongeveer 20 jaar wetgevende arbeid komt er een verandering: het wetsvoorstel tot hervorming van het Nederlands huwelijksvermogensrecht is aangenomen en wordt per 1 januari 2018 ingevoerd

Personen- en familierecht

Rutte III en het personen en familierecht
Rutte III en het personen en familierecht

Het nieuwe kabinet gaat het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Daar bovenop krijgen partners vijf weken aanvullend verlof. In die weken kan de partner vrij nemen voor 70 procent van zijn of haar loon. Dat blijkt uit stukken die onze Haagse redactie heeft ingezien.

Uw specialist
mr. Valérie Kerckhoffs
mr. Valérie Kerckhoffs
  • Personen- en familierecht
  • Arbeidsrecht
Bekijk volledig profiel