Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Guy Falkenberg

Guy is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij krijgt energie van goed contact met de cliënt: “Als je een vertrouwensband met de cliënt hebt, dan helpt dat tot de kern van de zaak te komen en worden belangrijke details duidelijk. Zo kan ik de juridische belangen van mijn cliënt optimaal behartigen.” Guy stelt het klantbelang centraal door goed te luisteren en naar een optimaal resultaat te werken. Voor hem is dus niets onmogelijk.

Gerelateerde items

Arbeidsrecht

Wijzigingen voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Wijzigingen voor oproepkrachten per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zal, indien aangenomen, in werking treden op 1 januari 2020. Daarmee worden enkele wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht, onder meer voor oproepkrachten.

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet van een zieke werknemer
Ontslag op staande voet van een zieke werknemer

Stel een zieke werknemer verricht werkzaamheden terwijl hij ziekgemeld is. Mag hij dan op staande voet ontslagen worden? Niet zonder meer. Het is afhankelijk van de aard van de ziekte, de aard van de nevenwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande belasting voor de werknemer. Nagegaan moet worden of de werkzaamheden het herstel van de zieke werknemer belemmeren of hebben belemmerd.

Arbeidsrecht

De deur op een kier; zijn slapende dienstverbanden nog toegestaan?
De deur op een kier; zijn slapende dienstverbanden nog toegestaan?

De Rechtbank Den Haag oordeelde zeer recent voor het eerst dat in de hem voorliggende zaak een slapend dienstverband niet was toegestaan. Van een slapend dienstverband is sprake wanneer de werkgever na twee jaar ziekte van de werknemer de arbeidsovereenkomst niet opzegt. Dat wordt meestal gedaan om te voorkomen dat hij een transitievergoeding aan de werknemer moet betalen. Een werkneemster vorderde bij de Rechtbank Den Haag in een kort geding haar werkgever te veroordelen haar arbeidsovereenkomst - die slapend werd gehouden - op te zeggen met toekenning van de wettelijke transitievergoeding. De Rechtbank wees deze vordering toe.

  • Arbeidsrecht