Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Kris Roufs

Kris is gespecialiseerd in proces- en bewijsrecht, algemeen verbintenissenrecht en vastgoedrecht. Hij krijgt energie van het schrijven van processtukken. Hij zorgt ervoor dat het klantbelang centraal staat door goed te luisteren. “Bij iedere handeling sta ik even stil bij de belangen van de cliënt en of dit wel écht in het belang van cliënt is. Dat een bepaalde handeling juridisch mogelijk is, wil niet zeggen dat een klant er ook echt bij gebaat is.”

Gerelateerde items

Arbeidsrecht

Langdurig zieke werknemer? Verplichtingen van de werkgever
Langdurig zieke werknemer? Verplichtingen van de werkgever

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, heeft de werkgever een aantal verplichtingen. Het is belangrijk dit voor ogen te houden. Wanneer het UWV van mening is dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan er namelijk een sanctie aan de werkgever worden opgelegd. Deze sanctie kan bijvoorbeeld een verlenging betreffen van de termijn waarin de werkgever het loon moet doorbetalen, in plaats van het UWV.

Vastgoedrecht

Maximale huurprijzen woonruimtes
Maximale huurprijzen woonruimtes

Zodra een woning onder het sociale huurregime valt, zijn de maximale huurprijzen gemaximeerd. Een zelfstandige woning met een kale huurprijs beneden de € 710,68 per maand (peiljaar 2018) wordt aangemerkt als een sociale huurwoning. Dit heeft de nodige gevolgen.

Proces- en bewijsrecht

Niet betalen zonder bewijs!
Niet betalen zonder bewijs!

Het lijkt op het intrappen van een open deur. Natuurlijk is het verstandig om een bewijs van betaling te hebben. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens mis te gaan met zeer onplezierige gevolgen. Dat deze gevolgen onprettig zijn, heeft te maken met het bewijsrechtstelsel in Nederland. In een procedure is het namelijk zo dat degene die stelt geld tegoed te hebben van een ander dat ook moet bewijzen. Maar, op het moment dat het verweer wordt gevoerd dat al betaald is, dan rust de bewijslast daarvan bij degene die stelt al te hebben betaald.

  • Proces- en bewijsrecht
  • Insolventierecht
  • Vastgoedrecht