Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Philippe Kerckhoffs

Philippe is sinds september 2017 werkzaam bij Kerckhoffs Advocaten. Hij rondde in oktober zijn master privaatrecht (cum laude) af aan de Universiteit van Maastricht. Ter verbreding van zijn horizon en het opdoen van ervaring, heeft hij afgelopen jaar bij verschillende grote advocatenkantoren in de Randstad gewerkt. Afgelopen zomer heeft hij bewust gekozen om aan de slag te gaan bij een kantoor dat zich voornamelijk focust op ondernemingen.

“De menselijke maat die ik al van jongs af aan bespeurde in de praktijk van Kerckhoffs Advocaten, gecombineerd met de interessante ondernemingen die wij bijstaan, hebben mij gedreven om deel uit te maken van dit team bevlogen en gepassioneerde advocaten.”

 

Net als zijn vader en zus heeft Philippe altijd al een interesse en passie gekoesterd voor de rechtsgeleerdheid. Philippe is geïnteresseerd hoe de maatschappij werkt en wilt zoveel mogelijk maatschappelijk betrokken zijn. Daarnaast volgt hij de politiek met veel belangstelling op de voet. Naast zijn studies aan de Universiteit van Maastricht, heeft hij ook enkele maanden in Londen gestudeerd. Nadat hij in oktober 2017 zijn Master in het Privaatrecht cum laude afrondde, ging hij in de Randstad aan de slag bij enkele grote advocatenkantoren, alvorens hij zijn carrière bij Kerckhoffs Advocaten voortzette. Tijdens zijn stages kreeg Philippe voor zichzelf de bevestiging dat de keuze voor de advocatuur een juiste keuze is. In zijn werk bij Kerckhoffs Advocaten focust Philippe zich op het ondernemings- en insolventierecht. Wat hem keer op keer drijft, is om het best mogelijke resultaat te bereiken voor zijn cliënten en derhalve voor cliënten echt van toegevoegde waarde te zijn. Philippe heeft een enorme ondernemersdrift. Tot voor kort had hij een eigen bedrijf in licht- en geluidsverhuur en gedurende zijn studententijd is hij bij verschillende organisaties nauw betrokken geweest.

 

In de komende jaren wil Philippe inzetten op nóg verdergaande specialisaties binnen Kerckhoffs Advocaten om cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn en de deskundigheid van het kantoor te waarborgen en gestand te doen. Tegelijkertijd wil hij de waarden en normen van het familiebedrijf in stand te houden. Zijn ambitie? Samen met zijn zus Valérie en andere ambitieuze advocaten partner worden en het familiebedrijf voortzetten.

Gerelateerde items

Ondernemingsrecht

Vorderingen van de Staat en het pluraliteitsvereiste
Vorderingen van de Staat en het pluraliteitsvereiste

Indien een verzoek tot faillietverklaring wil slagen, is vereist dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij heeft opgehouden te betalen. Hiervan is sprake als de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat, ook wel ‘pluraliteit van schuldeisers’ genoemd. Om dit aan te tonen zal de schuldeiser, naast zijn eigen vordering, moeten beschikken over zogenoemde ‘steunvorderingen’, welke vorderingen van andere schuldeisers betreffen die de schuldenaar eveneens onbetaald laat.

Ondernemingsrecht

Wettelijke betalingstermijn: bescherming van kleine ondernemers
Wettelijke betalingstermijn: bescherming van kleine ondernemers

Sinds 1 juli 2018 geldt dat het bedingen van een betalingstermijn van meer dan 60 dagen ongeldig is. De wet bepaalt immers dat partijen een maximale betalingstermijn van 60 dagen mogen overeenkomen. Daarmee tracht de wetgever de kleine ondernemers te beschermen, die zo nu en dan in liquiditeitsproblemen geraken, doordat grote bedrijven een lange betalingstermijn hanteren.

Ondernemingsrecht

Reikwijdte ontbindingsbevoegdheid
Reikwijdte ontbindingsbevoegdheid

De wet bepaalt dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van hetgeen partijen zijn overeengekomen aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
  • Handelsrecht