Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Roel Kerckhoffs

30 jaar geleden deed een advocaat - en ik dus ook - ‘alles’. Gaandeweg zijn advocaten gaan specialiseren en dat is maar goed ook. Dat is ook het motto van ons kantoor. ‘Alles wetend’, maar dan beperkt tot een vakgebied. Ik leg mij dan ook al vele jaren toe op het ondernemings-/handelsrecht, waarbij ik veel zaken doe op het gebied van buitengerechtelijke sanering van bedrijven en faillissementen. De vanouds opgebouwde kennis en ervaring in het bouwrecht en de interesse in het bouwen laat ik niet meer los. Ik verschijn daarom ook met regelmaat bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven.

Energie krijg ik als ik voor een cliënt iets kan betekenen en een zaak kort en snel kan oplossen. Mijn levensmotto speelt daarbij een rol. Streng maar rechtvaardig; dat moet een advocaat zijn. Hij moet ook oog hebben voor de andere - niet juridische - belangen van de cliënt. Ik ben altijd 24/7 bereikbaar en wil snel communiceren. Snel zijn vergt veel van de advocaat, ook omdat de communicatietechnieken snel zijn. Snelheid mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het te leveren werk door de advocaat. Dus op gepaste wijze tijd nemen om een goed en deugdelijk beleid voor de cliënt uit te stippelen, uiteraard in overleg met de cliënt.

Bij het invullen daarvan heb ik ook veel profijt van het gegeven dat ik meer dan 25 jaar meegelopen heb in ondernemersverenigingen zoals Centrummanagement en OIW. Door deze ervaring is mijn blikveld als advocaat verruimd en heb ik dus voordeel daarvan in de praktijk. Kerckhoffs Advocaten heeft zich vanaf haar oorsprong de menselijke maat in acht genomen en kwalitatief goede diensten verleend. De combinatie van kennis, snelheid, bereikbaarheid en een goede outillage van het kantoor doen ondernemers en particulieren kiezen voor Kerckhoffs Advocaten.

 

Gerelateerde items

Incasso

Hoezo gelijkheidsbeginsel?
Hoezo gelijkheidsbeginsel?

Hoe kan het toch dat als een Nederlandse ondernemer in bijvoorbeeld het kader van een buitengerechtelijke sanering van zijn onderneming bij de Belastingdienst telkens stuit op de mededeling dat aan saneringen niet meegewerkt kan worden, omdat dat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel?

Incasso

Draait de Belastingdienst door?
Draait de Belastingdienst door?

Ik ben geneigd deze vraag positief te beantwoorden nu de Belastingdienst niet schroomt de door derden in het buitenland gestolen informatie te gebruiken om forse naheffingsaanslagen op te leggen zonder dat een noemenswaardige controle heeft plaatsgevonden.

Ondernemingsrecht

Franchisegevers zet u schrap!
Franchisegevers zet u schrap!

Steeds meer wordt gezien dat franchisenemers zich samen bundelen om samen meer druk op franchisegevers uit te oefenen. Uiteraard wordt elke rechtsverhouding beheerst door de redelijkheid en billijkheid en dat geldt dus ook voor franchisegevers, maar ook voor franchisenemers.

  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht
  • Insolventierecht
  • Vastgoedrecht
  • Intellectuele eigendom