Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Sacha de Block

Sacha, een vloeiend Duits en Nederlands sprekend advocaat is sinds juli 2018 werkzaam bij Kerckhoffs Advocaten. Zijn specialisaties zijn verbintenissenrecht, handelsrecht en het personen & familierecht.

Hij is te typeren als een advocaat die oplossingsgericht denkt, handelt en hart heeft voor zijn cliënten; altijd met als einddoel om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te behalen. Succes en cliënttevredenheid gaan immers hand in hand. Vandaar dat een goed contact met cliënt voor mij van essentieel belang is. “Juridische argumenten zijn in een juridisch geschil van groot belang en doorslaggevend. Deze dienen echter kracht te worden bijgezet door de feiten en bewijsstukken. En de feiten en bewijsstukken worden aangeleverd door de cliënt, die is er immers bij geweest. Samen met cliënt een dossier opbouwen, oplossingen bedenken en een strategie bepalen, dat is iets dat hij ontzettend mooi vindt aan het vak.”

                                                                                  

Gerelateerde items

Handelsrecht

Het ontbinden van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming
Het ontbinden van een overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming

Stel u heeft een overeenkomst afgesloten met partij X. Deze bouwt (bijvoorbeeld) een dak voor u. Na afronding van zijn werkzaamheden blijkt het dak enorm te lekken waardoor partij X de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen en dus tekortschiet. Wat kunt u in dit geval doen en hoe ontbindt u de overeenkomst met de andere partij?

Personen- en familierecht

De inbreng van schenkingen aan de kinderen in de nalatenschap
De inbreng van schenkingen aan de kinderen in de nalatenschap

Het is gangbare praktijk dat ouders tijdens hun leven schenkingen doen aan één of meer kinderen. Daarbij kan het gebeuren dat het ene kind benadeeld wordt ten opzichte van het andere kind. Dit onderwerp kan weer aan de orde komen als de nalatenschap tussen de kinderen verdeeld dient te worden.

Handelsrecht

Online winkelen: wees alert!
Online winkelen: wees alert!

Consumenten weten vaak niet dat zij bij een online aankoop meer bescherming genieten dan bij een aankoop in de winkel zelf. De gedachte hierachter is dat consumenten bij online winkelen vaak impulsief handelen, waardoor zij volgens de wetgever extra bescherming horen te genieten.

  • Handelsrecht
  • Personen- en familierecht
  • Ondernemingsrecht