Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Sacha de Block

Sacha, een vloeiend Duits en Nederlands sprekend advocaat is sinds juli 2018 werkzaam bij Kerckhoffs Advocaten. Zijn specialisaties zijn verbintenissenrecht, handelsrecht en het personen & familierecht.

Hij is te typeren als een advocaat die oplossingsgericht denkt, handelt en hart heeft voor zijn cliënten; altijd met als einddoel om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te behalen. Succes en cliënttevredenheid gaan immers hand in hand. Vandaar dat een goed contact met cliënt voor mij van essentieel belang is. “Juridische argumenten zijn in een juridisch geschil van groot belang en doorslaggevend. Deze dienen echter kracht te worden bijgezet door de feiten en bewijsstukken. En de feiten en bewijsstukken worden aangeleverd door de cliënt, die is er immers bij geweest. Samen met cliënt een dossier opbouwen, oplossingen bedenken en een strategie bepalen, dat is iets dat hij ontzettend mooi vindt aan het vak.”

                                                                                  

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

Partner uit koopwoning zetten na einde relatie. Kan dat?
Partner uit koopwoning zetten na einde relatie. Kan dat?

Het komt regelmatig voor dat een relatie ten einde komt terwijl beide ex-partners nog samenwonen. Vervolgens wil de ene partij de ex-partner uit de koopwoning zetten. De vraag die dan vaak wordt gesteld is of dit überhaupt mogelijk is. Hoe zit dat?

Intellectuele eigendom

Valt over smaak te twisten?
Valt over smaak te twisten?

Bovengenoemde vraag werd aan het Gerechtshof voorgelegd in een kwestie tussen Levola en Smilde. Levola is een producent van een smeerdip met roomkaas en constateerde dat concurrenten, waaronder Smilde, een vergelijkbare smeerdip met roomkaas op de markt brachten. Dat ging volgens Levola ten koste van haar eigen marktaandeel.

Vastgoedrecht

Komt via een Whatsapp-bericht een koopovereenkomst tot stand voor een woning?
Komt via een Whatsapp-bericht een koopovereenkomst tot stand voor een woning?

Voor de koop van een woning door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf geldt volgens artikel 7:2 BW het schriftelijkheidsvereiste. Dat betekent dat er mondeling geen koopovereenkomst voor een woning tot stand kan komen, enkel schriftelijk. Aangezien er in de huidige maatschappij steeds meer via Whatsapp of soortgelijke diensten wordt gecommuniceerd, rijst de vraag of een Whatsapp-bericht voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW?

  • Handelsrecht
  • Personen- en familierecht
  • Ondernemingsrecht