Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Sacha de Block

Sacha, een vloeiend Duits en Nederlands sprekend advocaat is sinds juli 2018 werkzaam bij Kerckhoffs Advocaten. Zijn specialisaties zijn verbintenissenrecht, handelsrecht en het personen & familierecht.

Hij is te typeren als een advocaat die oplossingsgericht denkt, handelt en hart heeft voor zijn cliënten; altijd met als einddoel om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te behalen. Succes en cliënttevredenheid gaan immers hand in hand. Vandaar dat een goed contact met cliënt voor mij van essentieel belang is. “Juridische argumenten zijn in een juridisch geschil van groot belang en doorslaggevend. Deze dienen echter kracht te worden bijgezet door de feiten en bewijsstukken. En de feiten en bewijsstukken worden aangeleverd door de cliënt, die is er immers bij geweest. Samen met cliënt een dossier opbouwen, oplossingen bedenken en een strategie bepalen, dat is iets dat hij ontzettend mooi vindt aan het vak.”

                                                                                  

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

De inbreng van schenkingen aan de kinderen in de nalatenschap
De inbreng van schenkingen aan de kinderen in de nalatenschap

Het is gangbare praktijk dat ouders tijdens hun leven schenkingen doen aan één of meer kinderen. Daarbij kan het gebeuren dat het ene kind benadeeld wordt ten opzichte van het andere kind. Dit onderwerp kan weer aan de orde komen als de nalatenschap tussen de kinderen verdeeld dient te worden.

Handelsrecht

Online winkelen: wees alert!
Online winkelen: wees alert!

Consumenten weten vaak niet dat zij bij een online aankoop meer bescherming genieten dan bij een aankoop in de winkel zelf. De gedachte hierachter is dat consumenten bij online winkelen vaak impulsief handelen, waardoor zij volgens de wetgever extra bescherming horen te genieten.

Ondernemingsrecht

Beroep op het opschortingsrecht bij niet-nakoming
Beroep op het opschortingsrecht bij niet-nakoming

Wanneer partijen een overeenkomst sluiten, wordt meestal afgesproken dat de ene partij bepaalde verplichtingen nakomt in ruil waarvoor de andere partij andere verplichtingen nakomt. Wanneer een overeenkomst vervolgens door één partij niet wordt nagekomen, heeft u - naast een aantal andere mogelijkheden - de mogelijkheid om uw verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten c.q. uit te stellen. Dit recht waar u dan gebruik van maakt wordt het opschortingsrecht genoemd.

  • Handelsrecht
  • Personen- en familierecht
  • Ondernemingsrecht