Maastricht | 043 - 321 59 29

mr. Valérie Kerckhoffs

“Als ik iemand kan helpen, op eender welk vlak, dan geeft dat een goed gevoel. In het personen- en familierecht speelt niet alleen de juridische kant een rol, ik bied ook steun op menselijk vlak.”

Als lid van de Kerckhoffs-familie was een studie in de rechten een logische keuze voor Valérie. Na het behalen van haar Master in het Privaatrecht aan de Universiteit van Maastricht, waar ze ook het ondernemingsrecht heeft bestudeerd, is Valérie naar Londen verhuisd. In de tijd die ze in Londen heeft doorgebracht, heeft ze zich het ‘legal English’ meester gemaakt.

Sinds haar 23e zet ze zich ten volle in bij Kerckhoffs Advocaten, zowel voor haar cliënten als voor het kantoor. Binnen Kerckhoffs Advocaten houdt Valérie zich bezig met het management van het kantoor, het personen- en familierecht en het incassorecht. Dezelfde zin om goed te doen die Valérie prikkelt om keer op keer het onderste uit de kan te halen voor haar cliënten, maakt ook dat zij zich ten volle en met veel

plezier inzet voor Rotaract Maastricht, een serviceclub die zich inzet voor verscheidene goede doelen. Daarnaast is zij bestuurslid van Jaarboek Maastricht, waarin jaarlijks de mooiste hoogtepunten van de stad worden vastgelegd.

Gerelateerde items

Personen- en familierecht

Beëindiging van partneralimentatie op grond van Social Media posts
Beëindiging van partneralimentatie op grond van Social Media posts

Steeds meer mensen delen hun leven op Facebook, Twitter, Instagram en zo verder. Digitale vriendschappen leiden tegenwoordig zelfs tot een huwelijk. Social Media brengt kansen met zich mee, maar ook risico's. Zo wordt Social Media steeds meer gebruikt in familierechtelijke procedures. Recent werd er in een zaak Facebook berichten voorgelegd aan het Hof Amsterdam. In deze zaak ging het om de vraag of de vrouw samenwoonde met haar nieuwe partner.

Ondernemingsrecht

Artikel 82 AVG een risico of niet?
Artikel 82 AVG een risico of niet?

Artikel 82 AVG bepaalt dat “Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijken of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade."

Proces- en bewijsrecht

Volledige proceskostenvergoeding
Volledige proceskostenvergoeding

De Hoge Raad heeft op 15 september 2017 bepaald dat er een volledige vergoeding van kosten kan worden toegewezen, indien er een kansloos verweer wordt gevoerd door de wederpartij. Daarbij gaat het om een verweer dat gebaseerd is op onjuiste feiten, leugens en kansloze stellingen. De wederpartij kan dan dus worden veroordeeld in een volledige proceskotenveroordeling. Dit omdat de procedure dan onnodig lang gaat duren en een partij ten onrechte met extra kosten wordt opgezadeld.

  • Personen- en familierecht
  • Incasso