Maastricht | 043 - 321 59 29

Privacy statement

Kerckhoffs Advocaten B.V., hierna: “Kerckhoffs Advocaten”, zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u Kerckhoffs Advocaten een e-mail zendt, zal Kerckhoffs Advocaten uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Indien u zich middels een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, voor het deelnemen aan bepaalde evenementen of seminars, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel voor de daartoe opgegeven doeleinden. U heeft het recht om Kerckhoffs Advocaten te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Uw persoonsgegevens zullen zo zorgvuldig en veilig mogelijk worden verwerkt. Voor nadere informatie kunt u steeds contact opnemen met Kerckhoffs Advocaten.