Maastricht | 043 - 321 59 29

Arbeidsrecht

Voor zowel een werkgever als werknemer is het belangrijk om contractuele afspraken goed vast te leggen. Zeker in tijden waarin de arbeidsmarkt grillig is, doen beide partijen er goed aan om juridisch advies over het arbeidsrecht in te winnen. Heeft u plannen om een ander bedrijf over te nemen of om te fuseren? Dan zijn ook daar de nodige belangen mee gemoeid.

In de praktijk komt het veel voor dat we werkgevers ondersteunen met diverse HR-kwesties zoals arbeidsovereenkomsten en voorwaarden. Werknemers voorzien we van advies bij bijvoorbeeld een gedwongen ontslag of aansprakelijkheidskwesties. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen werkgever en werknemer, dan proberen we het geschil te beslechten. Beide partijen zijn er namelijk niet bij gebaat dat het een slepende kwestie wordt.

Gerelateerde items

Arbeidsrecht

Niet opgenomen vakantiedagen vervallen op 1 juli van het volgende jaar, maar niet zonder meer!
Niet opgenomen vakantiedagen vervallen op 1 juli van het volgende jaar, maar niet zonder meer!

Niet opgenomen vakantiedagen vervallen na verloop van 6 maanden na het jaar waarin zij zijn opgebouwd. Dat betekent dat zij vervallen op 1 juli van het daarop volgende kalenderjaar. Dit geldt voor de wettelijke vakantiedagen, niet voor de bovenwettelijke. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel pas na verloop van 5 jaar. In het navolgende wordt met vakantiedagen alleen de wettelijke vakantiedagen bedoeld.

Arbeidsrecht

Heeft een werknemer recht op vergoeding als hij zelf ontslag neemt?
Heeft een werknemer recht op vergoeding als hij zelf ontslag neemt?

Onder omstandigheden wel. Bijvoorbeeld, als de werkgever herhaaldelijk tekortschiet in zijn verplichting om een zieke werknemer te re-integreren. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde recent in hoger beroep over een dergelijke zaak. Het UWV had in bij deskundigenoordeel tweemaal geoordeeld dat de werkgever niet voldoende deed aan re-integratie en laatstelijk dat het aan de werknemer aangeboden werk in het tweede spoor niet passend was.

Arbeidsrecht

Lagere transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen?
Lagere transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen?

Is het feit dat een werknemer bijna de (AOW)pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt ten tijde van het ontslag een reden voor de werkgever om een lagere of zelfs geen transitievergoeding te betalen? De wet bepaalt immers dat de transitievergoeding niet verschuldigd is ingeval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, omdat de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. Kan die situatie worden gerekt naar de werknemer die bijna de pensioenleeftijd heeft bereikt? De Hoge Raad vindt van niet: de volledige transitievergoeding is verschuldigd.

Probleemgebieden
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Concurrentiebedingen
  • Arbeidsgeschillen
  • Beëindiging arbeidsrelaties
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Aansprakelijkheid werkgever bij ongeval
  • Overnames en fusies
  • CAO's
  • Sociaal verzekeringsrecht
Uw specialist
mr. Guy Falkenberg
mr. Guy Falkenberg
  • Arbeidsrecht
Bekijk volledig profiel