Maastricht | 043 - 321 59 29

Arbeidsrecht

Voor zowel een werkgever als werknemer is het belangrijk om contractuele afspraken goed vast te leggen. Zeker in tijden waarin de arbeidsmarkt grillig is, doen beide partijen er goed aan om juridisch advies over het arbeidsrecht in te winnen. Heeft u plannen om een ander bedrijf over te nemen of om te fuseren? Dan zijn ook daar de nodige belangen mee gemoeid.

In de praktijk komt het veel voor dat we werkgevers ondersteunen met diverse HR-kwesties zoals arbeidsovereenkomsten en voorwaarden. Werknemers voorzien we van advies bij bijvoorbeeld een gedwongen ontslag of aansprakelijkheidskwesties. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen werkgever en werknemer, dan proberen we het geschil te beslechten. Beide partijen zijn er namelijk niet bij gebaat dat het een slepende kwestie wordt.

Gerelateerde items

Arbeidsrecht

Wijzigingen voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Wijzigingen voor oproepkrachten per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zal, indien aangenomen, in werking treden op 1 januari 2020. Daarmee worden enkele wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht, onder meer voor oproepkrachten.

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet van een zieke werknemer
Ontslag op staande voet van een zieke werknemer

Stel een zieke werknemer verricht werkzaamheden terwijl hij ziekgemeld is. Mag hij dan op staande voet ontslagen worden? Niet zonder meer. Het is afhankelijk van de aard van de ziekte, de aard van de nevenwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande belasting voor de werknemer. Nagegaan moet worden of de werkzaamheden het herstel van de zieke werknemer belemmeren of hebben belemmerd.

Arbeidsrecht

De deur op een kier; zijn slapende dienstverbanden nog toegestaan?
De deur op een kier; zijn slapende dienstverbanden nog toegestaan?

De Rechtbank Den Haag oordeelde zeer recent voor het eerst dat in de hem voorliggende zaak een slapend dienstverband niet was toegestaan. Van een slapend dienstverband is sprake wanneer de werkgever na twee jaar ziekte van de werknemer de arbeidsovereenkomst niet opzegt. Dat wordt meestal gedaan om te voorkomen dat hij een transitievergoeding aan de werknemer moet betalen. Een werkneemster vorderde bij de Rechtbank Den Haag in een kort geding haar werkgever te veroordelen haar arbeidsovereenkomst - die slapend werd gehouden - op te zeggen met toekenning van de wettelijke transitievergoeding. De Rechtbank wees deze vordering toe.

Probleemgebieden
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Concurrentiebedingen
  • Arbeidsgeschillen
  • Beëindiging arbeidsrelaties
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Aansprakelijkheid werkgever bij ongeval
  • Overnames en fusies
  • CAO's
  • Sociaal verzekeringsrecht
Uw specialist
mr. Guy Falkenberg
mr. Guy Falkenberg
  • Arbeidsrecht
Bekijk volledig profiel