Maastricht | 043 - 321 59 29

Fiscaal recht

Regels over de heffing en invordering van belastingen vallen onder het fiscaal recht, ook wel het belastingrecht genoemd. Iedereen krijgt hiermee te maken en vaak op diverse manieren: zakelijk en privé. In veel gevallen verloopt dit probleemloos. De keren dat het anders uitpakt dan verwacht, helpen wij u met deze complexe, voortdurende veranderende regelgeving.

Nog specifieker en complexer dan het fiscaal recht, is het fiscaal strafecht. Dit is van toepassing als er ernstige onregelmatigheden worden geconstateerd zoals fraude of onrechtmatige inkomsten door bijvoorbeeld het witwassen van geld. De Belastingdienst kan dan dwangmaatregelen inzetten zoals boekenonderzoek of huiszoekingen. Als u een verdachte bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk bij te staan tijdens een onderzoek of rechtszaak.

Gerelateerde items

Fiscaal recht

De blauwe ogen van de Ontvanger
De blauwe ogen van de Ontvanger

De slager die zijn eigen vlees keurt, dat is wat feitelijk gebeurt zodra een belastingschuldige een verzoek tot kwijtschelding indient. Indien het verzoek wordt afgewezen, staat namelijk enkel administratief beroep tegen die beslissing open. Kwijtscheldingsverzoeken worden gedaan in buitengewone situaties. Dat juist in die situaties enkel administratief beroep open staat, is opmerkelijk te noemen. De kwaliteit van de belangenafweging is vaak matig en processuele regels worden niet zelden genegeerd. Wat rest is een - niet officieel geregelde - gang naar de civiele rechter, meestal op grond van een onrechtmatige-daadsactie. De civiele procedure is helaas tijdrovend en kost bovendien veel geld.

Probleemgebieden
  • Fiscale adviezen
  • Fiscaal strafrecht
Uw specialist
mr. Luc van Dooren
mr. Luc van Dooren
  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht
  • Insolventierecht
  • Fiscaal recht
Bekijk volledig profiel