Maastricht | 043 - 321 59 29

Ondernemingsrecht

Als ondernemer krijgt u te maken met het ondernemingsrecht. Dat begint al bij het opstarten van uw bedrijf, maar blijft ook relevant als de juridische structuur van uw bedrijf bepaald is. Wij helpen bedrijven in de Euregio met al hun vraagstukken over het rechtspersonenrecht.

Startende ondernemers helpen we onder andere met het bepalen van een geschikte juridische structuur. Onze adviseurs bekijken met u wat de meest geschikte rechtsvorm is voor uw onderneming. Door de juridische en economische voor- en nadelen goed tegen elkaar af te zetten, kunt u een weloverwogen keuze maken. Ondernemingsrecht gaat ook over fusies, overnames of faillissementen. Wij kunnen u adviseren over contracten, voorwaarden en aansprakelijkheidsstellingen. Deze trajecten gaan namelijk vaak niet zonder slag of stoot. Het is daarom belangrijk dat we samen met u tot een passende oplossing komen om, waar mogelijk, geschillen te voorkomen. Leidt het toch tot een geschil, dan staan we u uiteraard bij met het procederen of een schikking.

Gerelateerde items

Ondernemingsrecht

De positie van een vennoot in een failliete vennootschap onder firma
De positie van een vennoot in een failliete vennootschap onder firma

Ondanks het feit dat een VOF geen eigen vermogen heeft, kan zij toch failliet worden verklaard. Dit heeft te maken met het afgescheiden vermogen dat ten behoeve van de vennoten is gevormd. Voor de faillietverklaring van de VOF is onder andere vereist dat summierlijk is gebleken van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat zij in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

Ondernemingsrecht

Turboliquidatie
Turboliquidatie

Indien een rechtspersoon geen baten meer heeft, bestaat de mogelijkheid om deze te ontbinden. Dit proces wordt ook wel turboliquidatie genoemd. Voor ontbinding is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Vervolgens dient dat besluit in de registers van de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven.

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid vennoten in een VOF
Aansprakelijkheid vennoten in een VOF

Als vennoot van een vennootschap onder firma (VOF) bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van die VOF. Bent u ervan op de hoogte dat in het geval u als vennoot toetreedt tot een VOF, u eveneens aansprakelijk bent voor schulden die reeds voor dat moment zijn ontstaan?

Probleemgebieden
 • Faillissementen
 • Buitengerechtelijke saneringen
 • Bank- en zekerhedenrecht
 • Opzetten en herstructureren van vennootschappen
 • Aandeelhouders- overeenkomsten/geschillen
 • Fusies en overnames
Uw specialist
mr. Roel Kerckhoffs
mr. Roel Kerckhoffs
 • Ondernemingsrecht
 • Handelsrecht
 • Insolventierecht
 • Vastgoedrecht
 • Intellectuele eigendom
Bekijk volledig profiel
mr. Philippe Kerckhoffs
mr. Philippe Kerckhoffs
 • Ondernemingsrecht
 • Insolventierecht
 • Handelsrecht
Bekijk volledig profiel
Firi Boukhris (juridisch medewerkster)
Firi Boukhris (juridisch medewerkster)
 • Handelsrecht
 • Ondernemingsrecht
Bekijk volledig profiel